Logo ekomax

276 Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota

EkoEnergia Palivá, s.r.o.

0951 400 245

info@ekomax.sk

Zabezpečujeme rozvoz voľne sypaných peletiek

Kúrenie peletkami predstavuje bezobslúžné a ekonomické kúrenie, ktoré si získava čoraz väčšiu popularitu. Spoločnosť EkoEnergia Palivá ponúka dovoz vlastnou cisternou voľne ložených peletiek , ktoré spĺňajú európsku normu A1. Túto službu z hľadiska efektívnosti a rýchlosti ocenia hlavne firmy s väčšími silami. Kvalita peletiek, rýchlosť nafúkania a poriadok pri nasýpaní zaručuje komfort a tým aj spokojnosť zákazníka.

cisterna

Opis cisterny

Cisterna je vybavená samostanými štyrmi komorami. Každá z nich má priestor na približne 3,5 t peletiek. V každej komore môže byť umiestnený rovnaký alebo rôzny druh tovaru, keďže je samostatne vyprázdniteľná. To nám umožňuje dovoz peliet od najvyššej kvality spĺňajúce požiadavky EN A1 až po pelety slnečnicové v jednej dodávke. Zákazníkov s menším silom vieme efektívne spájať. Cisterna je vybavená zariadením, ktoré fúka stlačený vzduch k šetrnému transportu cez hadice. Cisterna sa spája so silom prostredníctvom hadice, ktorá má koncovku STORZ A110. V prípade potreby a na žiadosť zákazníka vieme zabezpečiť aj inú koncovku. Súčasťou cisterny je aj váhový systém.

Prenájom cisterny

V prípade, že nemáte vlastnú cisternu, ponúkame možnosť prenájmu. Zavolajte nám a pre jednotlivé obchodné prípady Vám radi pripravíme cenovú ponuku. Dokážeme spájať jednotlivé cesty k zákazníkom tak aby to bolo pre Vás čo najvýhodnejšie.

Cisterna

Samotné zafúkanie peliet

Profesionálne vyškolený vodič prezrie skladovací priestor, nastaví tlak a zafúka pelety do sila či skladu peliet spoločne s odsávaním prachu. (Nutnosť pripojenia vysávača do elektrickej zásuvky 220 V. Riešením môže byť zásuvka alebo predlžovačka v blízkosti koncovky na odsávanie prachu.) Aby sa zamedzilo mechanickému opotrebeniu peliet počas zafúknia, je potrebné skrátiť vzdialenosť transportu pelety a obmedziť zmeny smeru (časté ohyby). V prípade, že sa silo nachádza ďalej a nie je možnosť bližšieho prístupu pre cisternu, sú k dispozícii hadice s dĺžkou cca 24 metrov. Celková vzdialenosť cisterny od sila by však nemala presahovať vzdialenosť 30m.

Pripojenie hadíc k silu Pripojenie hadíc k silu
Koncovka STORZ A110 Koncovka STORZ A110